Dansk Centervej Syd 4, 4733 Tappernøje * Tlf: 45 55 96 00 21 * Fax: 45 55 96 00 31 * Email: Bio@Bioproduction.dk
English
Spanish
  ForsideSkadedyrNyttedyrProdukterBestillingRaadgivningHvem er vi
Snyltehveps bruges mod sommerfugle, viklere, møl, dagsommerfugle, natugler og lignende
Produkt Varenr. Mængde Pris
Trictogramma-kort: Æ

1010

3 kort med 3000 pupper

 

Trictogramma-kort: B

1011

3 kort med 3000 pupper

 

Trictogramma-kort: K

1012

3 kort med 3000 pupper

 
Trictogramma-kort: M

1025

3 kort med 3000 pupper

 

Trictogramma-kort: Æ
0340 3000 pupper pr. kort  

Trictogramma-kort: B
0341 3000 pupper pr. kort  

Trictogramma-kort: K
0342 3000 pupper pr. kort  


Trictogramma-kort: M

0345 3000 pupper pr. kort  
Bestil varer her

 

Snyltehveps - Trichogramma

Trichogramma-snyltehvepse er nogle meget små snyltelwepse, 0,3 -0,5 mm. De er alle ægparasitoider, dvs. de gennemlever hele deres larve udvikling inde i sommerfugleæg. Den voksne snyltehveps opsøger æg fra mange ssommerfugle og lægger sine egne æg i hvert enkelt sommerfugleæg. Snyltehvepselarven dræber sommerfugleægget, så der ikke udvikles en sommerfuglelarve. Efter forpupningen klækkes nye Trichogramma-snyltehvepse og de fortsætter bekæmpelsen ved at opsøge nye æg og lægge deres egne æg i dem. Trichogrammaarterne udfører biologisk kontrol af:

  • Æblevikler ( Laspeyresia pomonella ) og andre viklere pil æble (4-5 arter).
  • Blommevikler ( Cydia funebrana ), forskellige ugler heriblandt tomatugler ( Lecamobia oleracea ) i tomater.
  • Kålugler ( Mamestra brassiae )) i kål (blomkål rosenkål m.v.) og gammaugler (Plusia gamma) i mange afgrøder.
  • Viklere og møl i hus og lager.

Anvendelse
Trichogramma -snvltehvepse leveres som snyltehvepsepupper i forskellige udviklingsstadier, der er limet på et kort med navnet Trichokort. Snyltehvepsen sættes ud i afgrøderne ved hjælp af Trichokort. Trichokort og kapsler hænges nemt op eller anbringes der, hvor de skal gøre nytte. I løbet af en til 14 dage kommer snyltehvepsene frem og begynder straks at opsøge skadedyrene. Til erhvervsformål leveret snyltehvepsene også i kapsler eller i net med kapsler. Der er udviklet Trichokort til forskellige arter. Pupperne kan om nødvendigt opbevares nogle døgn i køleskab ved 5°C, men optimalt skal de sættes ud straks ved modtagelsen.

Trichokort

  • Æblevikler: "Trichokort Æ" -Trichogramma cacoeciae Og Trichogramma dendrolimi. Fire til fem udsætninger med tre ugers mellemrum. Start primo juni, eller når de forste hanner fanges i feromonfælden. Sidste udsætning midt i august. Anvend et til to kort på små træer. To kort til store træer.
  • Blommevikler: "Trichokort B " Trichogramma cacoeciae. To til tre udsætninger med tre ugers mellemrum. Start primo juli, eller når de første hanner fanges i feromonfælden. Sidste udsætning midt i august. Brug et til to "Trichokort B'" på små træer. To til tre kort til store træer.
  • Viklere, møl. dagsammerfugle og ugler i væksthuse: "Trichokort V" eller Trichogramma-kapsler med snyltehvepsen, Trichogramma brassicae . Ved angreb udsættes et kort med 300 eller to kapsler med 50 pr. 50 m2 . Et net med 100 kapsler pr. 2.500 m2 sættes i potteplante, agurk, tomat og salat indtil angrebet er stoppet. Forebyggende sættes et net pr. 5000 m2 hver anden uge, svarende til 50.000 pr 5.000 m2 = 10 pr. m2.
  • Kålugler og kålsommerfugle på friland: "Trichokort K" medsnyltehvepsen, Trichogramma brassicae . To udsætninger med tre ugers mellemrum i kålkulturen. Der anbefales 70 '"Trichokort K" pr ha. Første udsætning foretages medio maj, og anden udsætning primo juni. Feromonfælder kan benyttes til præcisering af, hvornår første udsætning skal starte.
  • Møl og viklere i hus og lager: ' Trichokort K med fire udsætninger med to ugers mellemmm. Trichokortene fordeles med et kort pr. m2

Tilbage til Nyttedyr